Ko-mätaren

Vi kallar den Ko-mätaren för att vi mäter gasparametrar i kors utandningsluft.

Vem kan väl vara intresserad av det tänker du kanske.

Kornas utandningsluft innehåller en massa metan som är av intresse måde från ett miljö och ett effektivitets perspektiv.

Rapande kor är spild mjölk

Metan är en växthusgas och utsläpp bör minimeras. Men hur mycet rapar Danska kor?

Om vi omräknar metans skadliga effekter till motsvarande mängd CO2 , i förhållande till växthuseffekten svara då danska kors utandning fö motsvarande ca 40 000 familjebilar.

Ur ett miljöperspektiv är detta lagmässigt helt oreglerat och är därför inget som borde intressera en mjöklbonde. Att det ändå är av stort intresse beror på att metan i utandningsluften är spild energi, eller ur mjölkbondens ögon spild mjölk. Detta vill han gärna begränsa om det är möjligt.

Och det kan kanske vara möjligt

Det finns ett stort intresse för vår Ko-mätare som vi har byggt specifikt för denna applikationen och som vi till dags dato har sålt i ett antal som vida överträffade de förväntningar vi hade när vi gick in i projektet.

Idag mäter vi inte bara metan utan ett antal andra parametrar som kan beskriva en individs almäna tillstånd och därmed indirekt dess mjölkproduktion.

Nya möjligheter

För oss i CKE är denna uppgiften ännu en möjlighet att uttrycka vår kärlek till att skapa nya möjligheter och lösningar. Så har du idéer eller tankar som ligger lite utanför ramarna så så är vi beredda att hjälpa dig, om du vill dela dem med oss.

Ko-måleren

Beställ Swan Chematest

Beställ Chematest

Enkelt att beställa din SWAN Chematest, tillbehör och fyllning.

 

 

  
Gå till beställningsformuläret

Beställ service

Om du har en produkt som du behöver få service på, fyll i först vårt serviceformulär.

 

 

Beställ service

Anmälan nyhetsbrev

Vill du ha nyheter och historier i dina intresseområden?

 

 

 

 

Läs mer och anmäla dig