Måle- og analyseudstyr til

den farmaceutiske industri

 

I produktionen af medicinalvarer og i den farmaceutiske industri stilles der en række krav, der er med til at sikre brugernes, patienternes og forbrugernes sikkerhed og sundhed. Hvorend dit behov er for udstyr til måling og analyse, dokumenterer vi, at vores udstyr lever op til kravene.

Vi tilbyder dig validerering og korrekt opstart af dit leverede udstyr, og vi forholder os praktisk til installationen af et stykke udstyr, ligesom vi forholder os kritisk til måleresultaterne.

 

Inden for den farmaceutiske industri kan du bl.a. måle på disse parametre:

CO2 (kuldioxid)

fugt

ledningsevne

NH3 (ammoniak)

ozon

partikler

temperatur

TOC

vandaktivitet

etc.

 

Hvor rent er dit ultrarene vand?

Hvad nu hvis dit ultrarene vand er blevet kontamineret? Det kan være en krydskontaminering mellem to produktkørsler, hvor dit procesudstyr ikke er rengjort korrekt eller godt nok.
 

Det kan man som medicinalvirksomhed ikke sidde overhørig. Kravene er generelt i den farmaceutiske industri meget høje til kvaliteten af produkterne.
 

For konstant at kunne sikre kvaliteten af det ultrarene vand indfører flere og flere producenter automatisk og kontinuerlig overvågning af procesanlæg og det ultrarene vands cyklus.
 

Det kan du læse mere om i denne udgave af CKE INFORMERER.

 

Du finder artiklen lige her

 

Vil du vide mere om vores løsninger til den farmaceutiske industri?


 

Niels Bay Petersen

 

Kontakt mig
Niels Bay Petersen
+45 24 46 19 75

mail mig

Vandaktivitet - hvad er det, og hvordan måles det?

Vandaktivitet er et begreb, der ofte bliver blandet sammen med vandindhold. Det er dog ikke helt det samme, da vandaktivitet er et udtryk for det frie vand i et produkt, der er tilgængeligt for mikrobiologisk vækst. Det giver således kun mening at tale om vandaktivitet i forbindelse med hygroskopiske produkter.

Produkter, der er relevante for løsninger til den farmaceutiske industri

Konstant overvågning af alle parametre med Rotronic Monitoring System (RMS)

Har du behov for enkelt at overvåge din produktion, lager, renrum eller bygning? Oplever du, at det kan være uoverskueligt at holde styr på resultaterne fra alle måleinstrumenterne og få samlet dataene? Rotronic Monitoring System (RMS) er et af de mest fleksible overvågningssystemer tilgængeligt på markedet i dag.

Måling af partiklers bipolare ladning med BOLAR™

Inhalationsaerosolers ladning har vist sig at påvirke bade inhalator og inhalatorpartiklernes aflejring i lungerne. Niveauet for ladningen har vist sig at være påvirket af de materialer, der benyttes i inhalatoren, medicinen, det benyttede bæremedie samt interaktionen mellem overflade og inhalator, men kan også påvirkes af miljøforhold så som temperatur og fugt.

Overvågning af ozon i vand til farmaceutiske formål - med AMI Codes-II O3

AMI Codes-II O3 er en gennemprøvet monitor med lav vedligeholdelse til måling af sporkoncentrationer ned til 1 ppb ozon i vand til farmaceutiske formål.

TOC-målinger i ultrarent vand med SWANs AMI Line-TOC

For den farmaceutiske industri er kvalitetskravene til produktionen af anvendt vand meget høje.

For konstant at kunne sikre kvaliteten af ultrarent vand indfører flere og flere farmaceutiske producenter automatisk og kontinuerlig overvågning af procesanlæg og det ultrarene vands cyklus.

Kontinuerlig måling af ledningsevne med AMI Pharmacon

AMI Pharmacon er en elektronisk transmitter til kontinuerlig måling af ledningsevne i renset vand og vand til injektion (WFI) af farmaceutisk vand.

Chematest 30: Håndholdt analyseudstyr til vandkvalitetstest

At måle på en lang række parametre med én håndholdt enhed har aldrig været nemmere end med SWAN Chematest 30. Det handy og vandtætte design med aftagelig kuvetteadapter gør det til et brugervenligt og uundværligt analyseinstrument til den daglige drift i svømmehaller, drikkevandsbehandling, medicinalindustrien og levnedsmiddelindustrien.

Chematest 35: Håndholdt analyseudstyr til vandkvalitetstest

Chematest 35 er en del af den nye generation fra SWAN af håndholdte enheder til analyse af vandkvaliteten.

Chematest 42: Håndholdt analyseudstyr til vandkvalitetstest med turbiditetsmåling

De velkendte Chematest-instrumenter fra Swan er med Chematest 42 løftet til nye højder, da du med denne også kan måle turbiditet; en vigtig parameter efterspurgt i en række applikationer.

BactoSense

Online overvågning af bakterier i drikkevandet med BactoSense Multi - på flere parametre på samme tid

BactoSense Multi fra bNovate Technologies er et automatiseret og intuitivt flowcytometer, der præcist tæller de bakterier, der er til stede i vandet på ethvert tidspunkt i din proces.

Bliv klogere på dit vand

 

Innovativ analysator til måling af vandaktivitet

Rotronic HygroLab er en innovativ, high-end laboratorieanalysator til måling af vandaktivitet med op til fire probeinput, der giver mulighed for samtidig eller asynkron måling med den afprøvede AW Quick-målefunktion til farmaceutiske produkter, tobak, kaffe, mad etc.

Trådløs vandaktivitetsmåling

Den innovative AwEasy fra Rotronic er en mobil Bluetooth-enhed til måling af vandaktivitet, der kan bruges med din smartphone via den gratis AwEasy-app til iOS og Android.

AwTherm kan minimere fejlkilderne og sikre bedre målinger

AwTherm, som er et instrument, der kan bevare temperaturen stabilit på et ønsket setpunkt i forbindelse med måling vandaktivitet (AW), retter sig især imod levnedsmiddel-industrien og medicinalindustrien.

Kombineret fugt- og temperaturprobe

Med Airchip 3000 teknologien er der nu overført endnu mere knowhow i den unikke HygroClip. HygroClip er først og fremmest kendetegnet ved den digitale dataoverførsel direkte til transmitter eller logger. Proben husker selv sine kalibreringsdata og kan derfor udskiftes på sekunder i forbindelse med kalibrering i laboratorium e. lign.

Måling af fugt, temperatur, dugpunkt og vandindhold med HygroFlex

HygroFlex'en er målrettet de barske miljøer i industrien. Som udgangspunkt måler den fugt og temperatur, men kalkulerer også værdier som dugpunkt og vandindhold.

Alsidigt, håndholdt instrument til måling af fugt og temperatur

HygroPalm 32 er et alsidigt, håndholdt instrument kompatibel med alle HC2A og HC2 Rotronic-prober samt HW4-software. Den er i stand til at foretage punktmålinger og logning af relativ fugt og temperatur

Transportabel generator til kalibrering af fugt og temperatur (flerpunktskalibrering)

Den nye HygroGen2 er et transportabelt temperaturstyret fugtkammer til kalibrering af fugt- og temperaturmåleinstrumenter. Apparatet sætter ny standard for hurtig og nøjagtig on-site kalibrering.

 

CO2-panel - Er du træt af hovedpine og koncentrationsbesvær?

Kuldioxid (CO2) er en farveløs og lugtfri gas, der eksisterer i jordens atmosfære. I høje koncentrationer kan den give hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær, mens den i meget høje koncentrationer er farlig. Rotronic leverer flere systemer til måling af CO2, hvor det vægmonterede CO2-panel er oplagt til overvågning af indeklimaet.

CP11 - Håndholdt instrument til måling af CO2, fugt og temperatur

Det håndholdte CP11-instrument er et økonomisk multiparameterinstrument, som måler og registrerer CO2, fugt og temperatur samtidigt. Udstyret med den gennemtestede Rotronic Hygromer® IN-1-fugtføler giver dette instrument uovertruffen værdi for pengene.

Slidstærke gasanalysatorer bl.a. til fugtanalyse af medicinsk gas

MEECO er helt i front, når det gælder elektrolytisk fugtanalyse i medicinsk gas. De producerer nemlig fosforpentoxidceller (P2O5) i overensstemmelse med den europæiske farmakopé.

Automatisk prøvetagning – med Sentry ISOLOK SAA

Sentry producerer prøvetagningsudstyr til alle typer opgaver. ISOLOK SAA er en blandt mange typer samplere, som passer til forskellige applikationer fra pulvere, granulater og andet tørstof over vand og væsker til tyktflydende stoffer og emulsioner. Uanset hvilke prøver du har brug for at tage, er der hjælp at hente.

Bestil SWAN Chematest

Bestil Chematest

Let og enkelt bestiller du her din SWAN Chematest, tilbehør og opfyldning.

 


 

 
 

Gå til bestillingssedlen

Opret servicesag

Har du et produkt, du har brug for at få serviceret, skal du først udfylde vores serviceformular.

 

 

 

 
Bestil service

Gå ikke glip af viden

CKE INFORMERER

om måling og analyse af dine parametre! Få nyheder og historier inden for dine interesseområder direkte i din indbakke.

 

 
Læs tidligere artikler og tilmeld dig